Výsledky 2018

Mixed Media Nail Art

Novice + Veteran

 1. místo – Marie Domská, Česká republika
 2. místo – Lucie Gibalóvá, Slovensko
 3. místo – Fodolica Drug Adriana, Rumunsko

Hand Painted Nail Art

Novice + Veteran

 1. místo – Lucie Kovaříková, Česká republika
 2. místo – Irina Kolenova, Ukrajina
 3. místo – Mária Hubočanová, Slovensko

Sculptered Nail Stiletto

Novice

 1. místo – Ewelina Staszak, Polsko
 2. místo – Alena Chlupová Kynclová, Česká republika
 3. místo – Katarzyna Buczek, Polsko

Veteran

 1. místo – Fodolica Drug Adriana, Rumunsko
 2. místo – Kamila Grochowska, Polsko
 3. místo – Nikolett Etl-Vétek, Maďarsko

Soak Off Gel Nail Art

Non division

 1. místo – Dorota Lip-Łysakowska, Polsko
 2. místo – Melinda Petróczi, Maďarsko
 3. místo – Monika Bialek, Polsko

French Twist

Novice

 1. místo – Ewelina Staczak, Polsko
 2. místo – Scriba Corina, Rumunsko
 3. místo – Katarzyna Buczek, Polsko

Veteran

 1. místo – Fodolica Drug Adriana, Rumunsko
 2. místo – Dorota Lip-Łysakowska, Polsko
 3. místo – Anna Kntter-Zawadzińska, Polsko

Soak Off Gel Application

Non division

 1. místo – Kamila Grochowska, Polsko
 2. místo – Melinda Petróczi, Maďarsko
 3. místo – Dorota Lip-Łysakowska

Salon Success

Novice

 1. místo – Ewelina Staszak, Polsko
 2. místo – Alena Chlupová Kynclová, Česká republika
 3. místo – Miroslava Havířová, Česká republika

Veteran

 1. místo – Dorota Lip-Łysakowska, Polsko
 2. místo – Agnes Majoros, Maďarsko
 3. místo – Anna Knitter-Zawadziňska, Polsko

On My Own

Novice

 1. místo – Ewelina Staszak, Polsko
 2. místo – Miroslava Havířová, Česká republika
 3. místo – Katarzyna Buczek, Polsko

Veteran

 1. místo – Dorota Lip-Łysakowska, Polsko
 2. místo – Anna Knitter Zawadziňska, Polsko
 3. místo – Kamila Grochowska, Polsko

 

TOP MASTER – Fodolica Drug Adriana

TOP TEAM – Poland Team

Kontakt
Olga Andělová
+420 605 98 98 62
info@nailproczech.com