• Chrome/Stamping

  POZNÁMKA: Všechna pravidla jsou majetkem soutěže Nailpro © 2020/2021 Creative Age Publications. Veškerá pravidla včetně hodnotících kritérií NENÍ POVOLENO POUŽÍVAT, POKUD NEBUDE POSKYTNUT POUZE PÍSEMNÉ SCHVÁLENÍ ŘEDITELE SOUTĚŽE NAILPRO! Všechna pravidla soutěže Nailpro jsou chráněna autorským právem a všechna práva vyhrazena.

  Vaše aplikace Chrome by měla být zcela hladká a lesklá. CHROM MUSÍ POKRÝVAT CELÝ NEHET, BOKY A OBLAST KUTIKULY! Typ razítkování, který provedete, stejně jako barvy, které použijete, jsou také vaší volbou. Můžete použít libovolný počet barev pro razítko nebo chrom (dle téma). Metalické barvy pro ražení jsou povoleny.


  1. Soutěžící může zaslat více než jednu práci, ale za každou musí zaplatit registrační poplatek. V Nailpro Cupu budou započítány pouze ty položky, které budou zařazeny do top-5. Pokud soutěžící zaslal více než jednu práci, bude do soutěže týmů a jednotlivců započítán pouze ten s nejvyšším počtem bodů. Pokud se slavnostního předávání cen nezúčastníte, musíte zajistit, aby si vaši práci někdo vyzvedl!
  2. Soutěžící se sám rozhodne, zda bude osobně přítomen odevzdání práce nebo pověří třetím osobám, v každém případě vrácení soutěžní práce si musí zajistit sám. Nailpro Europa neručí za osud boxů po soutěži. Registrace prací bude probíhat pouze na místě soutěže, za přítomnosti boxů s pracemi a s plnou úhradou za účast.
  3. K účasti je potřeba sada 5 jednotlivých tipů. Musí být tovární výroby, nelze použít tipy domácí výroby. Musí být ve speciální krabici. Tipy by neměly být více než 5,08 cm) dlouhé a ne více než 1,9 cm široké v rovině, tj. pokud jsou ploché a měřené, pak by neměly být větší než uvedené rozměry. Tipy by měly být rozmístěny ve velikosti (v gradaci). Tipy s kompletním designem by měly být nositelné. Návrh musí být proveden výhradně ručně. Tipy musí být odděleny a nesmí být spojeny dohromady. Pokud tipy tyto požadavky nesplňují, může být soutěžní práce diskvalifikována nebo může být penalizována.
  4. Je povolen jakýkoli tvar, délka nebo typ nehtu. Budete hodnoceni podle délky a tvaru.
  5. Povoleny jsou pouze výše uvedené ozdoby.
  6. Tipy musí mít rovný povrch.
  7. Svůj původní design razítek nesmíte vylepšovat pomoci štětců nebo jakýchkoliv jiných nástrojů.
  8. Lze použít vrchní lak nebo UV gel.
  9. Chrome/Stamping bude hodnoceno v těchto kategoriích: originalita, vizuální zájem, barva, délka & tvar, vyváženost, design, technika razítkování, detail, celkový dojem, komplexnost, zpracování, aplikace chromu, detail.

  Jakýkoli design Chrome/Stamping, který vyhraje nebo již vyhrál první místo v soutěži NAILPRO, nemůže být vítězem znovu použit nebo zkopírován jinými soutěžícími v následujících soutěžích NAILPRO. Zaměstnanci soutěže NAILPRO si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakýkoli návrh, který považuje za příliš podobný vítěznému návrhu. Jakákoli diskuse se zaměstnanci soutěže NAILPRO o návrzích bude vedena přísně důvěrně.
 • 3D Nail Art

  1.Soutěžící si mohou podat více než jednu přihlášku, ale musí zaplatit vstupní poplatek za každou podanou přihlášku zvlášť. Pouze přihláškám, které se dostanou do Top 10 se započítají body do NailPro poháru. Jestliže podáváte více než jednu přihlášku, pouze práce s nejvyšším skore v Top 10 se započítají do NP poháru, jak individuálně, tak za i za tým.

  2. Je na soutěžicím, jestli bude přitomen během konání soutěži, jestli soutěžní práci doručí osobně, zašle poštou nebo doručí přostřednictvím třetí osoby. Nailpro nenese odpovědnost za tip boxy po skončení soutěže. Registrace tip boxů probíhá v místě konání soutěže. Pokud nejste přitomné a chcete zaslat práci zpět kontaktujte organizatory soutěže.

  3. 3D Nail Art přihláška musí obsahovat set deseti jednotlivých tipů výrobce. Nesmí být vyrobeny laicky, musí být tovarní výroby. Délka nesmí být větší než 5,08cm a šírší než 1,90cm v plochém stavu. Tipy musí být odstupňovány podle velikosti. Tipy musí zůstat jednotlivé a nesmí být připevněne k sobě.

  4. Design nesmí být vyšší než 2,54cm na výšku a 2,54cm do šířky. Tipy nemůžou být slepene k sobě. Design musí být rovnoměrně rozložen na všech deset tipů jako obrázek, ale téma musí zůstat zrozumitelné na každém z ních jednotlivě. Pokud tipy nesplní požadavky, mohou být diskvalifikovány, nebo mohou ztratit body.

  5. Téma pro každou 3D Nail Art soutěž ohlášeno před začátkem soutěžního roku a je uvedené v rozpísu.

  6. Veškerá práce musí být ukončena před soutěží. Nebudou poskytovány pracovní místo k sezení, ani elektrické zásuvky.

  7. Na původní barvě tipu nezáleží.

  8. Veškerý nail art musí být vyroben profesionálními nehtovými produkty (barevné akrylové pudry a liquidy, UV gely, laky, pryskyřice, kamínky, atd.)

  9. Zdobení či ozdoby mohou být použity, ale nesmí překročit 25% celkového designu.

  10. Může být použit UV Top coat, nebo třpytivý lak.

  11. Soutěžící musí připravit a podat písemné prohlášení složené ze dvou částí: jedna popisující produkt a proces použitý při jeho výrobě (NEJMENUJTE konkrétní značky, či výrobce), a druhá vyprávějící příběh vaší interpretace tématu. Neposkytnutí této informace bude mít za následek ztráty 5 bodů v celkovém hodnocení. NEZAHRNUJTE SVÉ JMÉNO.

  12. Prezentace: Deset tipu musí být PEVNĚ připevněny k plochému (jednobarevná, bez textury, či zrcadla), rovnému povrchu určenému k procesu hodnocení. Velikost povrchu musí být maximálně 15,24cm široká, 20,32cm hluboká a 0,63 cm vysoká a plocha musí být ROVNÁ, NA STEJNÉ ÚROVNI a PEVNÁ. Jakákoliv přihláška nesplňující tuto podmínku bude diskvalifikována v době podání, či posuzování. Elektronické přihlášky - viz. podrobnosti v Nailapalooza pravidlech.

  13. Hodnocení probíhá během soutěže.

  14. 3D Nail Art bude posuzován na základě těchto kategorií: originalita, vizuální zájem, barva, prezentace, vyváženost, design, dimenze, celkový dojem, složitost, provedení, délka tipu a téma.

  15. Jakýkoliv 3D Nail Art design který vyhraje, nebo už vyhrál, první místo v soutěži NAILPRO nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NAILPRO. Soutěžící mohou použít podobnou verzi umění, designu, či loga, které je chráněné autorskými právy, verze však nesmí být identická s originálem. Pokud umělecké dílo nesplňuje požadavky, rozhodčí stanoví mínusové body. Pracovníci NAILPRO soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NAILPRO soutěže bude držena v přísné tajnosti.

 • HPNA (ruční malba)

  1.Soutěžící si mohou podat více než jednu přihlášku, ale musí zaplatit vstupní poplatek za každou podanou přihlášku zvlášť. Pouze přihláškám, které se dostanou do Top 10 se započítají body do NailPro poháru. Jestliže podáváte více než jednu přihlášku, pouze práce s nejvyšším skore v Top 10 se započítají do NP poháru, jak individuálně, tak za i za tým.

  2. Je na soutěžicím, jestli bude přitomen během konání soutěži, jestli soutěžní práci doručí osobně, zašle poštou nebo doručí přostřednictvím třetí osoby. Nailpro nenese odpovědnost za tip boxy po skončení soutěže. Registrace tip boxů probíhá v místě konání soutěže. Pokud nejste přitomné a chcete zaslat práci zpět kontaktujte organizatory soutěže.

  3. Soutěžní box musí obsahovat set deseti jednotlivých tipů výrobce. Nesmí být vyrobeny amatérsky - musí být tovární výroby. Délka nesmí být větší než 5,08cm (2 palce) a šírší než 1,90cm, a zustat takovou pokud by byly zploštěny. Tipy musí být odstupňovány podle velikosti. Hotové tipy musí být nositelné. Design musí být namalován pouze ručně. Tipy musí zůstat jednotlivé a nesmí být fixované k sobě. Design musí zahrnout všech deset tipů jako obrázek, ale tipy musí zůstat jednotlivě. Pokud tipy nesplní požadavky, mohou být diskvalifikovány, nebo mohou ztratit body.

  4. Téma pro každou TipBox soutěž bude ohlášeno před začátkem soutěžního roku. Téma musí být dodržené na všech deseti nehtech.

  5. Veškerá práce musí být ukončena před soutěží. Nebudou poskytovány pracovní plochy, místo k sezení, ani elektrické zásuvky.

  6. Na původní barvě tipu nezáleží.

  7. Veškerá práce musí být namalovaná pouze ručně. Airbrushing je zakázán. Může být použit pouze barva nebo lak. Jakákoliv forma razítkování je zakázaná.

  8. Povrch nehtových prodloužení musí být hladký - ŽÁDNÉ vyvýšené povrchy.

  9. UV Top coat nebo čírý lak musí být použité, ale nesmí obsahovat třpytky

  10. Soutěžící mohou použít imitaci uměleckého dila, designu, či loga, které je chráněné autorskými právy, verze však nesmí být identická s originálem. Za porušení tohoto pravidla budou stažené body.

  11. Prezentace: pro hodnocení deset tipu musí být PEVNě připevněny k plochému (jednobarevná, bez textury, či zrcadla) rovnému povrchu. Velikost povrchu musí být maximálně 15,24cm široká, 20,32cm hluboká a 0,635 cm vysoká a plocha musí být ROVNÁ, VE STEJNÉ ÚROVNI a pevná. Soutěžní práce nesplňující tuto podmínku budou diskvalifikováné nebo se jim odečtou body.

  12. Soutěžící musí připravit a podat písemný popís složený ze dvou částí: jedna popisující produkt a proces použitý při jeho výrobě (NEJMENUJTE konkrétní značky, či výrobce), a druhá vyprávějící příběh vaší interpretace tématu. Neposkytnutí této informace bude mít za následek ztráty 5 bodů v celkovém hodnocení. NEZAHRNUJTE SVÉ JMÉNO.

  13. Práce bude posuzována při prezentaci.

  14. Práce bude posuzováná na základě těchto kriterii: originalita, vizuální zájem, barva, prezentace, vyváženost, design, detail, celkový dojem, složitost, provedení, délka tipu a téma.

  15.Jakákoliv práce která vyhraje, nebo už vyhrála první místo v soutěži NailPro nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NailPro. Pracovníci NailPro soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NailPro soutěže bude držena v přísné tajnosti.

 • MMNA

  Tyto pravidla platí pro všechny tyto techniky – Hand Painted Nail Art, 3-D Nail Art a Airbrushing. Porušení těchto podmínek vyústí ve ztrátu 10 bodů za každou nepoužitou techniku.

  1. Soutěžící se mohou podat více než jednu přihlášku (nevztahuje se na on line soutěž), ale musí zaplatit vstupní poplatek za každou podanou přihláškou zvlášť. Pouze přihláškám, které se dostanou do top 10 se započítají body do NAILPRO Poháru. Jestliže podáváte více než jednu přihlášku, pouze body s nejvyšším skore v top 10 se započítají do NP poháru, jak individuálně, tak za i za tým.

  2. Všechny práce musí obsahovat set 10 individuálně vymodelovaných tipů. Nesmí být vyrobeny amatersky, musí být tovární vyroby. Délka nesmí být větší než 5,08cm a šírší než 1,90cm. Tipy musí být umístěny podle velikosti. Hotové tipy musí být nositelné, musí zůstat jednotlivé a nesmí být zajištěny k sobě (tj. můžou být přeneseny na nehet). Design všech desetí tipů musí tvořit celek jako obrázek, ale tipy musí zůstat jednotlivě. Pokud práce nesplní požadavky, mohou být diskvalifikovány, nebo mohou ztratit body.

  3. Mix Media Nail Art bude posuzována v těchto kategoriích: originalita, vizuální zájem, barva, prezentace, vyváženost, design & detail, délka tipu, celkový dojem, složitost, dimenze, provedení a téma.

  Téma pro každou Mix Media Nail Art soutěže bude ohlášeno před začátkem soutěžního roku. Soutěžící musí připravit a podat písemný popís složený ze dvou částí: jedna popisující produkt a proces použitý při jeho výrobě (NEJMENUJTE konkrétní značky, či výrobce), a druhá vyprávějící příběh vaší interpretace tématu. Neposkytnutí této informace bude mít za následek ztráty 5 bodů v celkovém hodnocení. NEZAHRNUJTE SVÉ JMÉNO.

  Tato pravidla platí pro každou kategorii:

  1.Všechna pravidla specifikovaná pro individuální soutěžní kategorie (3-D Nail Art, Hand Painted Nail Art and Airbrushing) musí být dodržená.

  2.Soutěžící NESMÍ používat umělecká díla, design, či loga chráněné autorskými právy.

  3.Veškerá práce musí být ukončena před soutěží. Nebudou poskytovány pracovní místa, místo k sezení, ani elektrické zásuvky.

  4. Na původní barvě typů nezáleží.

  5. Může být použit Top coat, UV gel, nebo třpytivý lak.

  6. Pro přípravu designem nesmí být použité žádné formičky nebo jiné pomůcky (jen typy).

  7. Soutěžící mohou použít podobnou verzi umění, designu, či loga, které je chráněné autorskými právy, verze však nesmí být identická s originálem. Pokud umělecké dílo nesplňuje požadavky, rozhodčí stanoví mínusové body.

  8. Přáce budou posuzováne při prezentaci.

  9. Jakýkoliv 3-D Nail Art, Hand Painted Nail Art Nail Art nebo Airbrushing, který už vyhrál první místo v soutěži NAILPRO nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NAILPRO. Pracovníci NAILPRO soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NAILPRO soutěže bude držena v přísné tajnosti.

 • IAATB

  Nedivizní nominace.

  1. Soutěžící si mohou podat více než jednu přihlášku, ale musí zaplatit vstupní poplatek za každou podanou přihláškou zvlášť. Pouze přihláškám, které se dostanou do Top 10 se započítají body do NailPro Poháru. Jestliže podáváte více než jednu přihlášku, pouze práce s nejvyšším skore v Top 10 se započítají do NP poháru, jak individuálně, tak za i za tým.
  2. Hand Painted Nail Art přihlášky mohou být podány i někým jiným, než soutěžícím. Nemusíte být přítomni, abyste se přihlásili do soutěže. Pokud soutěžní práci zasiláte, musíte si zajistit její vraceni sami. Nailpro EU není zodpovědní za stav soutěžní práce po soutěži. Registrace soutěžních práci probíhá na mástě konání.
  3. Soutěžní box musí obsahovat set 5 jednotlivých tipů výrobce. Nesmí být vyrobeny amatérsky – musí být tovární výroby. Tipy musí být v krabici (boxu). Délka nesmí být větší než 5,08cm (2 palce) a šírší než 1,90cm (¾ palce), a zustat takovou pokud by byly zploštěny. Tipy musí být odstupňovány podle velikosti. Hotové tipy musí být nositelné. Design musí být vykonan pouze ručně. Tipy musí zůstat jednotlivé a nesmí být fixované k sobě. Pokud tipy nesplní požadavky, mohou být diskvalifikovány, nebo mohou ztratit body.
  4. Téma pro každou TipBox soutěž bude ohlášeno před začátkem soutěžního roku. Téma musí být dodržené na všech pěti tipech. Temata soutěží NAILPRO Eu 2020-2021 jsou uvedené v rozpisech.
  5. Veškerá práce musí být ukončena před soutěží. Nebudou poskytovány pracovní plochy, místo k sezení, ani elektrické zásuvky.
  6. Na původní barvě tipu nezáleží. Každý tip může mít ve vysledku jinou barvu, aplikace musí být jednobarevná, konzistentní.
  7. Veškerá práce musí být vykonaná pouze ručně. Airbrushing je zakázán. Může být použit pouze barva nebo lak. Jakákoliv forma razítkování je zakázaná.
  8. Kameny nesmí vyčnívat za tip víc, než na 1/4 palce (0,635 cm) v jakemkoliv směru.
  9. Kameny větší než 1,7 cm jsou zakázané. Totéž platí pro doplňky a ozdoby.
  10. Povrch nehtových prodloužení musí být hladký – ŽÁDNÉ vyvýšené povrchy.
  11. UV Top coat nebo UV gel jspu povolené, ale nesmí obsahovat třpytky.
  12. Při připevňování kamínků základ nebo spoje musí být z čirých produktů. Ujistěte se, že porotce nevidí základ.
  13. Prezentace: pro hodnocení pět tipu musí být PEVNĚ připevněny k plochému (jednobarevná, bez textury, či zrcadla) rovnému povrchu. Velikost povrchu musí být maximálně 15,24cm široká, 20,32cm hluboká a 0,635 cm vysoká a plocha musí být ROVNÁ, VE STEJNÉ ÚROVNI a tvrdá. Soutěžní práce nesplňující tuto podmínku budou diskvalifikováné nebo se jim odečtou body.
  14. Práce bude posuzována při prezentaci.
  15. Nominace It's All About A Bling! bude posuzována v následujících kategoriích: originalita, čistota aplikace, design, zpracování a vyvážení, množství použitých ozdob, vizuální zájem, tvar, složitost, jas, detail a celkový dojem.
  16. Soutěžicí můžou použit podobné verze autorského designu nebo umělecké práce, ale nesmí být shodná s originálem. Za porušení copywrightu práce bude diskvilifikovaná.
  17. Jakákoliv práce která vyhraje, nebo už vyhrála první místo v soutěži NailPro nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NailPro. Pracovníci NailPro soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NailPro soutěže bude držena v přísné tajnosti.

  Majetek Nailpro World Nail Competition © 2020 Creative Age Publications. Všechna pravidla včetně kritérií pro posuzování NENÍ POVOLENA K POUŽITÍ, NEBO POUZE S PÍSEMNÝM SCHVÁLENÍM ŘEDITELE NAILPRO SOUTĚŽE! Všechna pravidla soutěže Nailpro Competition jsou chráněna autorskými právy a všechna práva vyhrazena.

 • Salon Success

  1. Soutěžící budou mít hodinu a půl na modeláž francie v salonním stylu na dvou rukách s použitím kamu nebo číré růžové na nehtové lůžko/ploténku a bílé na volný okraj. Musíte použít ploché papírové šablony nebo tipy. Kovové plíšky jsou zakázané.
  Salonní styl - standart dokonálé salonní modeláže pro soutěž; Modeláž nehtů v salonním stylu musí vylepšovat vzhled rukou.
  Nehty musí mít odolnější, nositlený vzhled.
  Tvar, který se pohybuje od extrémního square do extrémního oválu (salonní stiletto)
  Poměr 2:1 nehtového lůžka (růžová) a volného okraje (bílá), měření od centra linie úsměvu VIZUÁLNÍ
  Produkt aplikován tenkou vrstvou kolem zony kutikuly, zesílený ve stresové zóně a zužující se přes volné hrany, takže se rovná přibližně tlouštce vizitky (0,7 - 1,27cm)

  2. Bílé tipy nejsou povoleny (pouze průhledné, nebo přírodní)
  3. Soutěžící musí použít jen profesionální materiál. Produky na modeláž, obsahující třpytky a/nebo jiné barvy nejsou povolené.
  4. Ozdoby NESMÍ být použity.
  5. Přirodní nehty modelky musí být připravené před soutěží, ale jakékoliv materiály NESMÍ být aplikováné před začátkem soutěže.
  6. Na tip se nesmí aplikovat jakekoliv barevný či průhledný produkt před jeho připevněním k přirozenému nehtu.
  7. Pouze průhledné lepidlo (gelové, brush-on, tubové, atd) může být použito k připevnění tipu. Vrchní tipy nesmí být použité pro modeláž nehtu.
  8. Veškerý materiál musí být aplikován až po nalepení tipu na přírodní nehet.
  9. Pomůcky jako převrácený tip, vykrajovatka, pilník, bruska nesmí být použit pro výrobu linie úsměvu. Linie úsměvu musí být vytvořena ručně. Malovaní francie je zakazené, musí být jen stavební.
  10. Všechny pilníky a pěnové pilníky musí být čisté a nepoužité; Můžou být použité elektrické brusky.
  11. Ruce modelky musí být dokonalé čisté, beze zbytků prachu a špíny. Hydratační produkty jsou povolené, ale bez přebytků, za ty budou odečteny body.
  12. Nehtové prodloužení jedné ruky (výběr je na soutěžícím) musí být nalakována ČERVENÝM lakem v akrylovém systému, v gelovém gel lakem. Base coat, filler a top coat jsou povolené.
  13. Nenalakovaná nehtová prodloužení musí být v salonním stylu (POUZE cover/pink a bílá), a zakončená vysokým leskem v akrylovém systému. Gelový top coat může být použit jen pokud soutěžicí pracuje s gelovým systémem.
  14. Spodek nehtů obou rukou musí vypadat stejně.
  15. Salon Success bude posuzován v těchto kategorích: linie úsměvu, "C" oblouk, oblast kutikuly, tvar, kontrola produktu, povrchová struktura, prezentace, laterální stuktura, délka, lak a aplikace barvy, konečná práce a celkový dojem.

 • On My Own

  1. Soutěžící budou mít hodinu a půl na modeláž na vlastní ruce. Nesmíte použít modelku, nebo jakoukoliv asistenci.
  2. Musíte použít pouze papírové šablony nebo tipy. Bílé tipy nejsou povoleny (pouze průhledný či naturál). Kovové plíšky jsou zakázané.
  3. Soutěžící musí používat pouze profesionální produkty. Doplňující produkty jako třpytky, nebo jiné barvy nejsou povoleny. Můžete použít kamufláž.
  4. Nesmí být použity ozdoby.
  5. Přirodní nehet může být připraven před soutěží, ale produkty NESMÍ být aplikováné před začátkem soutěže.
  6. Barvy či průhledný materiál nesmí být aplikován na tip před připevněním na přírodní nehet.
  7. Pouze nepozměnená čirá lepidla (gelová,brush-on, z tuby atd.) mohou být použitá k připevnění tipu k nehtu. Vrchní tipy nesmí být použity k modeláži nehtu.
  8. Veškeré doplňující produkty musí být aplikovány po nalepení tipu, či formy na přírodní nehet.
  9. Produkty jako převrácený tip, či vykrajovatko nesmí být použit pro modeláž linie úsměvu. Linie úsměvu musí být vytvořena ručně, za pomoci štetce. Malováná francie není povolená - painty nebo gel laky jsou zakázané.
  10. Veškeré pilníky a pěnové pilníky musí být čisté a nepoužité; elektrické brusky a leštičky se mohou používat.
  11. Čistící produkty (mýdlo, atd.) a hydratační produkty (oleje, krémy, pleové vody) jsou povoleny. Nadbytečné používání olejíčku je zakázáno. Bude na zvážení poroty, kolik strhnou bodů za přebytečný olejíček.
  12. Nehtové prodloužení na jednom nehtu (volba je na soutěžícím) musí být nalekované červeným lakem. V gelovém systému se může použít červený gel lak. Base coat, ridge filler a top coat jsou povoleny.
  13. Nenalakovaná nehtová prodloužení musí být ve francouzském stylu (růžová, nebo průhledná a bílá) a zakončená vysokým leskem v akrylovém systému. Gelový lesk může být použit v gelovém systému.
  14. Nominace On My Own bude posuzována v těchto kategoricích: Linie úsměvu, "C" oblouk, oblast kutikuly, tvar, kontrola produktu, povrchová struktura, prezentace, laterální stuktura, délka, lak nebo barevná aplikace, konečná práce a celkový dojem.
 • Scupltured Stiletto Nails

  1.  Soutěžící budou mít dvě hodiny (pokud není uvedeno jinak - zkontrolujte rozvrh kvůli času); na dokončení soutěžního stylu nehtových prodloužení pouze za použití rovného papíru, nebo kovové formy. Tipy a lepidla nejsou povolené.
  2.  Soutěž nehty Stiletto musí být minimálně 5,08 cm dlouhé. Tato míra je vedená od nejnižsího bodu kutikuly po konec volné hrany. Nehtům kratším bude strženo 10bodů z celkového skore.
  3. Soutěžící může použít pouze akrylové nebo gelové materiály.
  4.  Může být použitý pouze růžový, průhledný a bílý materiál. Doplňující produkty obsahující třpytky a/nebo jiné barvy nejsou povolené. Kamu je povolena.
  5.  Ozdoby jsou zakázány.
  6.  Přirozený nehet modelky může být připraven před soutěží, ale samotný produkt NESMÍ být aplikován před začátkem soutěže.
  7.  Nebude brána zřetel na již existující poškození modelčina přírodního nehtu, kutikuly, či ruky.
  8.  Produkty jako převrácený tip či tvořítko nesmí být použit pro výrobu linie úsměvu. Linie úsměvu musí být vytvořena ručně.
  9.  Plastové formy jakéhokoliv typu nesmí být použité při modeláži nehtu.
  10.  Volná hrana musí být vymodelována pouze bílým stavebním materiálem. Malování je zakázáno.
  11.   Lunuly musí být vymodelovány a umistěny přírozeným způsobem.
  12.  Všechny pilníky a pěnové pilníky musí být čisté a nepoužité; elektrické pilníky a leštící produkty nesmí být použité.
  13.  Může být použita pouze voda. čistící produkty (mýdla atd.) a hydratační produkty (olejíčky, krémy, pleové vody) nejsou povoleny. Mísy obsahující kuličky nebo jiné látky nejsou povoleny.
  14.  Modeláž musí být zakončeno vysokým leskem a kompletně  podle použitého materiálů.
  15.  Modeláž nehtů Stiletto bude posuzováno v těchto kategoriích: linie úsměvu, "stiletto" "C" oblouk, oblast kutikuly, tvar, kontrola produktu, lunuly, povrchová struktura, délka, postavení oblouku, dokončení práce a celkový dojem.
 • Extreme Stiletto Design

  1. Soutěžící budou mít dvě hodiny (pokud není uvedeno jinak - zkontrolujte rozhvrh kvůli času) na dokončení tvaru stiletto na jedné ruce a vytvoření akrylového, či gelového výrobku originálním a uměleckým způsobem. Tipy a lepidlo NEJSOU povoleny. Dva soutěžící mohou mít jednu modelku.
  2. Nehty musí být minimálně 5,08 cm dlouhé. Tato délka se počítá od nejnižšího bodu kutikuly po konec volného nehtu. Nehtům kratším, než tento rozměr, bude odečteno 10 bodů z celkového skore.
  3. Může být použita kamufláž.
  4. Nesmí být použit jakýkoliv lak na nehty, akrylové, či gel painty (barvy na zdobení). Zdobení (malba) není povolena. Razitkovaní je zakázené. Fólie jsou zakázané. Design musí být proveden jen modelujicími materiály (hustý barevný gel).
  5. Mohou být použity třpytky jakékoliv velikosti, ale ne více než na 20% designu. Kamínky zakázané.
  6. Design nesmí pokrývat více jak 10% nehtového lůžka.
  7. Ozdoby jsou zakázané.
  8. Veškerá práce musí být provedena na místě. Předpřipravené práce jsou zakázány.
  9. Téma pro každou soutěž Extreme Stiletto Design Modeláž Nehtů bude ohlášeno před začátkem soutěžního roku. Pokud není určeno téma, design je na vás. Téma musí být splněno na všech pěti nehtech.
  10. Povrch nehtového prodloužení musí být ve stejné úrovni - ŽÁDNÉ zvýšené povrchy. “C” oblouk se je v rozmezí mezi 40 - 50%. Tloušťka salonních nehtů přibližně 0,25 - 0,76 je ideální (tloušťka kreditky).
  11. Soutěžící nesmí používat jakékoliv dílo, design, či logo chráněné autorskými právy.
  12. Veškeré pilníky a pěnové pilníky musí být čisté a nepoužité; leštíčky jsou povoleny. Razitka, fixy, šablony pro vytvoření designu jsou zakázané. Bruska je zakázaná, design se musí vytvořit pouze štětcem.
  13. Čistící produkty (mýdla atd.) a hydratační produkty (olejíčky, krémy, pleťové vody) nejsou povoleny. Mísy obsahující kuličky nebo jiné látky nejsou povoleny. Může být použita pouze voda.
  14. Všechny prodloužené nehty musí být vyleštěny do vysokého lesku leštěním v akylovém systému, nebo aplikováním top coatu, nebo použítím top gelu v gelovém systému. Žádné jiné laky, včetně třpytivého laku, nejsou povoleny.
  15. Extrémní Stiletto Design bude posuzováno v těchto kategoriích: boční struktura a tvar, téma, design, povrchová struktura a "c" oblouk, kontola výrobku a oblast kutikuly, komplikovanost designu, detaily, délka, barva, vyvážení designu a celkový dojem.
  16. Jakýkoliv Nail Art design který vyhraje, nebo už vyhrál, první místo v soutěži NAILPRO nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NAILPRO. Pracovníci NAILPRO soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NAILPRO soutěže bude držena v přísné tajnosti.
 • French Twist

  1. Soutěžící budou mít dve hodiny a a 30 minut (dvě ruce) nebo 1 hodinu a 30 minut (jedna ruka) na modeláž nehtů v soutěžním stylu a originální uměleckou interpretaci tradiční bílé-růžové francie. Modeláž může být provedená na šablonách nebo tipech. Kovové plíšky v(pod) šablonámi jsou zakázané.
  2. Soutěžící mohou použít pro design jakoukoliv kombinaci světle růžového, čírého a bílého materiálu (akrylu nebo gelu), v odstínech tradiční francouzské manikúry. Kamuflaž může být použita na lůžko, ale nemusí. ŽÁDNÉ další barvy nejsou povoleny s výjimkou třpytek, stříbrných, zlatých, opalescentních, bledě růžové opalescentní, např.: žádná fialová, červená, hnědá atd.
  3. Razitkování, ruční malba a jakekoliv chromy jsou zakázané.
  4. Povolené zdobení, uvedene v p.2
  5. Přirodní nehty modelky můžou být připravené před soutěží, ale produkty NESMÍ být aplikováné před začátkem soutěže.
  6. Aplikovat na tipy jakekoliv čiré nebo barevné produkty před nalepením na přírodní nehty je zakázané.
  7. K připevnění tipů k nehtům může být použité pouze číré lepidlo.
  8. Veškerý stavební materiál musí být aplikován na přírodní nehet až po nalepení tipu či šablony. Plastové šablony jsou zakázané.
  9. Povrch nehtového prodloužení musí být na stejné úrovni; vyvýšeniny se nepovolují.
  10. Veškeré pilníky a pěnové pilníky musí být čisté a nepoužité; elektrické brusky jsou povolené.
  11. Ruce modelky musí být beze zbytků prachu a špiny. Hydratační produkty (oleje, krémy, pleové vody) jsou povoleny ale nadbytečné používání je zakázáno. Bude na zvážení poroty, kolik strhnou bodů za přebytečný olejíček.
  12. Modeláž na jedné ruce musí být ve finále ukončena leštěním do vysokého lesku, nebo aplikaci top gelu v gelovém systému, nebo aplikaci lesku v akrylovém systému. Žádné jiné laky, včetně třpytivého laku, nejsou povoleny.
  13. French Twist bude posuzován v těchto kategoriích: laterální struktura, "C" oblouk, originalita, oblast kutikuly, struktura povrchu, kontrola produktu, složitost, design a vyváženost, délka, tvar, finální úprava a celkový dojem.
  14. Jakýkoliv French Twist design který vyhraje, nebo už vyhrál, první místo v soutěži NAILPRO nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NAILPRO. Pracovníci NAILPRO soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NAILPRO soutěže bude držena v přísné tajnosti.
 • Five styles

  Tato soutěž se týká stylu a tvaru nehtů. Chceme vidět 5 různých forem prodloužení nehtů. Čtvercový, oválný, mandlový tvar, klasický tvar stiletto jsou nepřijatelné! Můžete například modelovat tvary jako: bridget, lipstick, edge, pipe, blade, arrow, butterfly nebo cokoli nového, na co si vzpomenete. Pamatujte, že  struktura nehtu určuje typ nehtu, který budete dělat.

  TOTO NENÍ FRENCH TWIST.

  Každý nehet by měl mít jinou strukturu.

  C-zakřivení budou mít tvar modelovaného nehtu a velikosti podle vytvořeného tvaru. To znamená, že pravděpodobně NEBUDOU vytvořeny v tradičním stylu „C“. Linie úsměvu MŮŽE podporovat styl tohoto tvaru nehtů.

  1. Účastníci budou mít 3 hodiny (pokud není uvedeno jinak) na modeláž 5 tvarů nehtů na jedné ruce. Modelování nehtů by mělo být pouze na šablonách, tipy a lepidlo nejsou povoleny.

  2. Každý design se musí od sebe lišit. Styly by měly být neobvyklé a designové. Musíte myslet abstraktněji.

  3. Účastníci mohou při své práci používat akrylové nebo gelové technologie. Nelze použít paint nebo soak off gel.

  4. Účastníci mohou používat pouze růžové, průhledné a bílé materiály. Výrobky obsahující třpytky a/nebo jiné barvy nejsou povoleny. Kamufláž je povolena a lze je použít k prodloužení nehtového lůžka.

  5. Jakékoli šperky, doplňky jsou zakázány.

  6. Přírodní nehty modelu lze připravit předem před soutěží, ale žádné produkty nelze aplikovat před startem.

  7. Jakékoli poškození nehtů (kůžiček, rukou) modelu před zahájením práce nebude brány v úvahu.

  8. K leštění je povoleno používat elektrické pilníky.

  9. ** Lze použít pouze vodu. Čisticí prostředky (mýdlo atd.), stejně jako zvlhčovače (oleje, krémy, pleťové vody, misky s oblázky nebo dokonce některé předměty uvnitř) jsou povoleny!

  10. Nehtová modeláž by měla být v klasickém stylu francie (bílá/transparentní/růžová), vyleštěná do lesku a zcela bez laku. Top gel se používá pouze pro gelovou technologii.

  11. Modelování nehtů 5 tvarů bude hodnoceno v následujících kategoriích: linie úsměvu, C-zakřivení, oblast kutikuly, tvar, kontrola materiálu, styl 5 tvarů, povrchová struktura, boční struktura, délka, stupeň obtížnosti, dokončení práce a obecné dojem.

  ** Nové pravidlo / změna

  Vlastnictví světových soutěží o nehty Nailpro © 2019 Creative Age Publications. Všechna pravidla včetně hodnotících kritérií NENÍ POVOLENO POUŽÍVAT BEZ PÍSEMNÉHO SCHVÁLENÍ OD ŘEDITELE SOUTĚŽE NAILPRO! Všechna pravidla soutěže Nailpro jsou chráněna autorskými právy a všechna práva vyhrazena.

 • Free style

  Tato soutěž je o stylu a tvaru.

  Chceme vidět nové tvary nehtových prodloužení. Například wedge, bridge, nebo něco nového, co jste vytvořili. Buďte tvořiví.

  Stiletto se nepočítá jako FreeStyle.

  1. Soutěžící budou mít dvě a půl hodiny (není-li řečeno jinak) k dokončení nehtů na JEDNÉ RUCE za použití profesionálních papírových šablon nebo kovových forem.Tipy a lepidla NEJSOU povolené.
  2. Pro práci se může zvolit bud akryl nebo gel.
  3. Může být použit pouze růžový, průhledný a čirý modelující materiál. Produkty obsahující třpytky, či jiné barvy NEJSOU povoleny. Cover pink je povolen a může být použit pro prodloužení nehtového lůžka.
  4. Nesmí být použity ozdoby.
  5. Přirodní nehty modelky můžou být připravené před soutěží, ale samotný produkt NESMÍ být aplikován před začátkem soutěže.
  6. Před startem nebude brána zřetel na již existující poškození modelčina přírodního nehtu, kutikuly, či ruky.
  7. Produkty jako převrácený tip, či vykrajovatka nesmí být použite pro výrobu linie úsměvu. Linie úsměvu musí být vytvořena ručně, za pomoci štetce. Malování bílou není povoleno.
  8. Brusky, či pěnové leštičky jsou povoleny. Leštící produkty s jakýmkoliv olejem nejsou povoleny.
  9. Může být použita pouze voda, čistící produkty (mýdla atd.) a hydratační produkty (olejíčky, krémy, pleové vody) nejsou povoleny. Mísy obsahující kuličky nebo jiné látky nejsou povoleny.
  10. Nehtové prodloužení musí být ve francouzském stylu (růžový/prohledný a bílý), dovedený do vysokého lesku a bez laku. Lesk (finish, top atd) nesmí být nanašen když se práce vykonává v akrylovem systému (jen zaleštit).
  11. Modeláž nehtů v Free Style bude posuzována v těchto kategoriích: linie úsměvu, "C" oblouk, oblast kutikuly, tvar, kontrola produktu, volný styl, struktura povrchu, laterální struktura, délka, obtížnost, konečná práce a celkový dojem.

 • Perfect Match

  Perfektní shoda

  Vyžaduje dva soutěžící a jednu modelku

  Tato soutěž neni divizní. V jedné přihlášce můžou figurovat dva veteráni, dva nováčci, nebo jeden veterán a jeden nováček. Takže, nováčci, využijte šance a otestujte své schopnosti v této nové soutěži. Veteráni, vemte si nováčky pod svá křídla a ukažte jim, jak na to.

  1. Dva soutěžící budou mít hodinu a půl na dokončení dvou rukou. Soutěžící A dokončí jednu ruku v soutěžním stylu Tip and Overlay. Tato ruka bude úplně shodna s práci na druhé ruce, kterou dokončí soutěžící B v technice Sculptured Nail. Pozor! Dovolené jsou jen papírove šablony!
  2. Soutěžicí můžou použít gel nebo akryl. Obě ruce musí být ve stejné technice. Pokud jeden soutěžicí používá gel pro Sculptured Nail, druhý musí použít i pro Tip and Overlay. Soutěžící, používající akryl pro Sculptured Nail, jej musí použít i pro Tip and Overlay.
  3.  Můžou být použité pouze čírý růžový a bílý materiál. Stavební materiál obsahující třpytky a/nebo jiné barvy je ZAKÁZANÝ. Kamuflažní materiály jsou ZAKÁZANÉ.
  4.  Aplikace materiálu jakéhokoliv typu na tip před jeho připevněním k přírodnímu nehtu je zakázaná.
  5.  K připevnění tipu k nehtu může být použité pouze číré lepidlo (gelové, brush-on, v tubě atd). Plastové formy pro sculptered nail jsou zakázané.
  6. Soutěžící musí vyložit tipy na stůl před briefingem, ale tipy NESMÍ být použité před startem soutěže.
  7.  Zdobení nesmí být použito.
  8. Přírodní nehty modelky můžou být připravené před startem, ale nanášet jakýkolív materiál je zakázané. Na vyskytujicí se před startem poranění na prstech nebo kuži modelky nebude se brat zřetel.
  9. Vykrajovatka, otočené tipy nebo jakékoliv jiné prostředky pro vytvoření smile line jsou ZAKÁZANÉ. Smile line se musí vytvořit JEN modeláži. Prokreslení je zakázané.
  10. Všechny pilníky musí být čisté a nepoužité, Elektrické brusky jsou zakázané.
  11.  Na umytí rukou lze použit jen čistou vodu. Mycí přípravky (mýdlo atd), a hydratační prostředky (olejíčky, krémy, lotiony atd) jsou zakázané.
  12. Lunuly musí být vymodelováné na všech rukách, nesmí být pilované.
  13. Všechny nehty musí být ve stylu francouzské manikúry (růžová/čírá/bílá). Po ukončení na rukách nesmí být jiné barvy nebo prostředky.
  14. Spodní strana musí vypadat na obou rukách stejně.
  15. V nominaci Perfect Match se posuzuji tyto kritéria: smile line, “C”curves, oblast kutikuly, tvar, kontrola produktu, shoda, struktura povrchu, struktura bočních stran, délka, lunuly, finální úprava, celkový dojem.

 • SOGA

  NEDIVIZNÍ. Tato soutěž není divizní, tudíž je určena jak nováčkům, tak veteránům. Nováčci a masteři, které zvítězí v této nominaci, nepřechází do divize Veteran

  1. Soutěžící budou mít 30 minut na dokončení manikúry gel lakem na dvou rukách. Práce musí být vykonana pouze na přírodních nehtech.
  2. Žádné jiné produkty, než soak-off gel lak, nesmí být na pracovním stanovišti. Žádný jiný běžný gel nesmí být použit v jakémkoliv množství.
  3. Soutěžící budou mít veškeré používané materiály vystavené na svém pracovním místě pro kontrolu zaměstnanci ještě před začátkem soutěže. Položky musí být v originálních baleních, které jasně nesou název Soak Off Gel.
  4. Modelčiny nehty by měly být připraveny pro aplikaci Soak-Off gelu ještě před vyhlášením startu soutěže.
  5. Veškeré pilníky a pěnové pilníky musí být nové.
  6. Čistící produkty (mýdlo, atd.) a hydratační produkty (oleje, krémy, pleťové vody, mísy s kuličkami, či kamínky, atd) jsou povoleny, přebytek může znamenat odečtení bodů při hodnocení.
  7. Přírodní nehty jedné ruky (volba je na soutěžícím) musí být pokryta ČERVENÝM soak-off gel lakem.
  8. Na přírodních nehtech druhé ruky musí být provedená francie v tradiční bílo-růžové kombinaci pomoci soak off gelů.
  9. Zdobení nebo jakýkoliv jiný nail art není povolené.
  10. Soak-Off Gel bude posuzován podle kritérií: linie úsměvu, tvar, aplikace soak-off gel laku (francie), výsledek, oblast kutikuly, hladkost povrchu, aplikace soak off gel laku, kontrola produktu, délka, boční pohled, vyvážení barev, celkový dojem.

 • SOGNA

  Tato soutěž není divizní, tudíž je určena jak nováčkům, tak veteránům. Nováčci a masteři, které zvítězí v této nominaci, nepřechází do divize Veteran

  1. Soutěžící budou mít hodinu na dokončení setu pěti nehtů (nebude-li v rozvrhu řečeno jinak) za použití soak off gelu. Práce musí být splněna buď na přírodních nebo na umělých nehtech. Délka nehtů je v salonním stylu, tudíž poměř dělky lůžka k volnému okraji 2:1
  2. Modelčiny nehty by měly být připraveny pro aplikaci Soak-Off gelu ještě před vyhlášením startu soutěže.
  3. Veškerý nail art musí být vytvořeny pouze soak off gel lakem.
  4. Veškeré elementy designu musí být vyhotovené pouze na soutěžním poli. Předem připravené detaily jsou zakázané.
  5. Žádné jiné produkty, než soak-off gel lak, nesmí být na pracovním místě. Žádný jiný běžný gel, barvy, gelové barvy, či jiné pomůcky nesmí být použity v jakémkoliv množství.
  6. Soutěžící budou mít veškeré používané materiály vystavené na svém pracovním místě pro kontrolu zaměstnanci ještě před začátkem soutěže. Produkty musí být v originálních baleních, které jasně nesou název Soak Off Gel.
  7. Zdobení či ozdoby mohou být použity, ale nesmí překročit 25% celkového designu.
  8. Nail art může být plochý nebo objemný.
  9. Objemný design může tvořit soak off gel lak, či ozdoby, ale může být nejvýš 6,35 мм nad povrchem nehtu. Design musí splňovat téma.
  10. Téma pro každou soutěž soak off gel nail art bude ohlášeno před začátkem soutěžního roku. Pokud není určeno téma, design je na vás. Téma musí být splněno na všech pěti nehtech.
  11. Soak off gel top coat, a/nebo třpytivý soak off gel lak může být použit.
  12. Čistící produkty (mýdla atd.) a hydratační produkty (olejíčky, krémy, pleťové vody) NEJSOU povoleny.
  13. Soutěžící nesmí kopirovat jakékoliv dílo, design, či logo chráněné autorskými právy.
  14. Veškeré pilníky a pěnové pilníky musí být čisté a nepoužité, aditiva jako jsou olejíčky nejsou povoleny.
  15. Soak off gel bude posuzován na základě těchto 12 kategorií: originalita, vizuální zájem, barva, velikost, vyváženost, design, soak off gel základní aplikace, celkový dojem, složitost, provedení, detail, téma.
  16.Jakýkoliv Nail Art design který vyhraje, nebo už vyhrál, první místo v soutěži NAILPRO nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NAILPRO. Pracovníci NAILPRO soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NAILPRO soutěže bude držena v přísné tajnosti.

 • Tip & Overlay Relay

  Nedivizní nominace

  1. Soutěžící budou mít hodinu a čtvrt na modeláž nehtů na jedné ruce v soutěžním stylu za použití tipů průhledných nebo v přírodní barvě. Bílé tipy a/nebo šablony jsou zakázany.
  2. Soutěžící můžou použít bud akrylový materiál, UV gel, nebo fiber gel.
  3. Povolene jsou pouze čistě růžové, průhledné a bílé materiály.
  4. Tým se bude skládat ze 3členů. Každý bude mít písmeno A, B, nebo C. Každý člen týmu bude mít 25 minut na dokončení svého ůkolu. Každý člen týmu musí mít na sobě oblečení stejné barvy, aby je personál mohl snadno identifikovat jako členy jednoho týmu.
  5. člen týmu A bude mít na starost aplikaci produktu, včetně tipu, bez aplikace stavebního materiálu. člen týmu B má na starost aplikaci stavebního materiálu a zároveň nesmí v jakémkoliv bodu použít pilník. člen týmu C piluje a zakončuje a zároveň nesmí nanášet materiál. Personál bude instruovat členy týmu, kdy se mají připravit a kdy přehodit. členové týmu mezi sebou během přehození nesmí mluvit. Předchozí člen týmu musí okamžitě opustit soutěžní místo.
  6. Přirozený nehet modelky může být připraven před soutěží, ale samotný produkt NESMÍ být aplikován před začátkem soutěže. Toto má na starost první člen týmu.
  7. Na tip se nesmí aplikovat barvy, či průhledný produkt před jeho připevněním k přirozenému nehtu.
  8. K připevnění tipu může být použito pouze nepozměněné průhledné lepidlo (gelové, brush-on, tubové, atd).
  9. Veškerý materiál musí být aplikován až po nalepení tipu na přírodní nehet.
  10. Soutěžící musí vyložit tipy před intruktáží, ale nesmí je připevnit, než začne soutěž.
  11. Produkty jako převrácený tip, či vykrajovatko nesmí být použit pro výtvoření linie úsměvu. Linie úsměvu musí být vytvořena ručně, za pomoci štětce.
  12. Veškeré pilníky a pěnové pilníky musí být čisté a nepoužité a nesmí obsahovat additiva jako je olejíček, brusky, leštící pilníky nejsou povoleny.
  13. Může být použita pouze voda. čistící produkty (mýdla atd.) a hydratační produkty (olejíčky, krémy, pleťové vody) nejsou povoleny.
  14. Všechna nehtová prodloužení musí být ve stylu "francie" (růžové/průhledná, nebo bílá), zakončené pouze leskem.
  15. Spodek nehtů musí vypadat stejně.
  16. Tip & Overlay Relay bude posuzováno v těchto kategorích: linie úsměvu, "C" oblouk, oblast kutikuly, tvar, kontrola produktu, lunuly, povrchová struktura, laterální struktura, délka, celkový dojem , aplikace tipu a konečná práce.
  Body za tuto týmovou soutěž se nezapočítává do indivduálního skore, ale pouze do týmového.

Kontakt
Darina Kozáková
+421 902 75 75 72
darina@nailproslovak.com