Fantasy Nail Art

Divizní soutěž

1. Soutěžící mohou podat více než jednu přihlášku, ale musí zaplatit registrační poplatek pro každou přihlášku zvlášť. Pokud se podává více než jedna přihláška, pouze body z nejúspěšnější přihlášky se započítají do NP Poháru, a to jak individuálního, tak týmového.

2. Veškerá práce, včetně přípravy modelky, musí být ukončena před soutěží. Nebudou poskytovány pracovní stanice, místo k sezení, ani elektrické zásuvky.

** 2. Pro účast v online soutěži je veškerá práce předem provedena na modelu. Kompletní obráz se vytvoří provedením úkolu na dvou rukou modelu podle principu POSTER!

Připravují se fotografie prací:

práce na rukou modelu ze 4 úhlů (pohled shora, pohled zepředu, pohled zleva, pohled zprava)
úplný obrázek modelu, po celé délce.

Zasláním foto na soutěž účastník potvrzuje souhlas modelky a fotografa (pokud jeho služby byli využité) s hodnocením a následnému zveřejnění fotografií v tisku, sociálních sítích a na webu soutěže. Případné právní nesrovnalosti řeší účastník, jehož jménem byla podaná přihláška.

3. Veškerá práce musí být provedena a dokončena registrovaným soutěžícím. Včetně účesu a make-upu.

4. Veškerý nail art musí být vyroben profesionálními nehtovými produkty (tekutiny, akryl, gel, lesk, kamínky, atd.)

5. Zdobení může být použito, ale nesmí překročit 25% celkového designu.

6. Veškeré práce (design na nehtech, vlasech a make-upu), s výjimkou kostýmu, by měl provádět pouze účastník, který se přihlásil do této nominace. To by mělo být prokázáno v době přípravy na nominaci před rozhodčím. Pokud technický rozhodčí NAILPRO zjistí, že toto pravidlo bylo porušeno, bude soutěžícímu zakázáno účastnit se soutěže NAILPRO nebo NAILPRO po dobu jednoho roku.

7. Modelka musí být v kostýmu a připravená předstoupit před porotu podle naplánovaného rozvrhu. V této soutěži se nekoná briefing.

8. Modelka bude během posuzování stát a musí být schopná chodit v kostýmu bez asistování.

9. Téma pro každou Fantasy Nail Art soutěž bude ohlášeno před začátkem soutěžního roku. Téma musí být dodržené na všech deseti nehtech.

10. Soutěžící NESMÍ používat umělecká díla, design, či logo chráněné autorskými právy. Za nedodržení autorských práv budou uděleny penalizační body na základě rozhodnutí poroty.

11. Nehty musí být zahrnuty do designu. NESMÍ sloužit pouze jako základ.

12. Pokud nehty nebudou zahrnuty do designu, penalizace bude čítat 10 bodů. Každý jednotlivý nehet musí být připevněn k jednotlivým přirozeným nehtům modelky. Nesmí být oddělené od nehtů modelky, nebo pouze vypadat, že jsou k nehtům připevněné. Každý kousek díla se může prolínat s druhým, ale nehty od sebe musí zřetelně odděleny. Velikost díla nebude kriteriem hodnocení, ale složitost ano. Rekvizity mohou tvořit část kostýmu, ale musí být menší, než model. Ručně vyrobeným kostýmům, či rekvizitám nebude věnovaná žádná pozornost.

13. Soutěžící musí připravit a podat písemné prohlášení složené ze dvou částí: jedna popisující použité produkty a postup tvorby (NEJMENUJTE konkrétní značky, či výrobce), a druhá vyprávějící příběh vaší interpretace tématu. Neposkytnutí této informace vyústí ve ztrátu 5 bodů celkového skore. NEJMENUJTE konkrétní značky, nebo výrobce a NEZAHRNUJTE SVÉ JMÉNO.

14. Fantasy Nail Art bude posuzován na základě těchto kategorií: originalita, barva, kostým, design, vizuální zájem, vyváženost, celkový dojem, prezentace, složitost, provedení, detail a téma.

15.Jakýkoliv Fantasy Nail Art design který vyhraje, nebo už vyhrál, první místo v soutěži NAILPRO nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NAILPRO. Pracovníci NAILPRO soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NAILPRO soutěže bude držena v přísné tajnosti.

Kontakt
Olga Andělová
+420 605 98 98 62
info@nailproczech.com