3D Nail Art, pravidla

1.Soutěžící si mohou podat více než jednu přihlášku, ale musí zaplatit vstupní poplatek za každou podanou přihlášku zvlášť. Pouze přihláškám, které se dostanou do Top 10 se započítají body do NailPro poháru. Jestliže podáváte více než jednu přihlášku, pouze práce s nejvyšším skore v Top 10 se započítají do NP poháru, jak individuálně, tak za i za tým.

2. Je na soutěžicím, jestli bude přitomen během konání soutěži, jestli soutěžní práci doručí osobně, zašle poštou nebo doručí přostřednictvím třetí osoby. Nailpro nenese odpovědnost za tip boxy po skončení soutěže. Registrace tip boxů probíhá v místě konání soutěže. Pokud nejste přitomné a chcete zaslat práci zpět kontaktujte organizatory soutěže.

3. 3D Nail Art přihláška musí obsahovat set deseti jednotlivých tipů výrobce. Nesmí být vyrobeny laicky, musí být tovarní výroby. Délka nesmí být větší než 5,08cm a šírší než 1,90cm v plochém stavu. Tipy musí být odstupňovány podle velikosti. Tipy musí zůstat jednotlivé a nesmí být připevněne k sobě.

4. Design nesmí být vyšší než 2,54cm na výšku a 2,54cm do šířky. Tipy nemůžou být slepene k sobě. Design musí být rovnoměrně rozložen na všech deset tipů jako obrázek, ale téma musí zůstat zrozumitelné na každém z ních jednotlivě. Pokud tipy nesplní požadavky, mohou být diskvalifikovány, nebo mohou ztratit body.

5. Téma pro každou 3D Nail Art soutěž ohlášeno před začátkem soutěžního roku a je uvedené v rozpísu.

6. Veškerá práce musí být ukončena před soutěží. Nebudou poskytovány pracovní místo k sezení, ani elektrické zásuvky.

7. Na původní barvě tipu nezáleží.

8. Veškerý nail art musí být vyroben profesionálními nehtovými produkty (barevné akrylové pudry a liquidy, UV gely, laky, pryskyřice, kamínky, atd.)

9. Zdobení či ozdoby mohou být použity, ale nesmí překročit 25% celkového designu.

10. Může být použit UV Top coat, nebo třpytivý lak.

11. Soutěžící musí připravit a podat písemné prohlášení složené ze dvou částí: jedna popisující produkt a proces použitý při jeho výrobě (NEJMENUJTE konkrétní značky, či výrobce), a druhá vyprávějící příběh vaší interpretace tématu. Neposkytnutí této informace bude mít za následek ztráty 5 bodů v celkovém hodnocení. NEZAHRNUJTE SVÉ JMÉNO.

12. Prezentace: Deset tipu musí být PEVNĚ připevněny k plochému (jednobarevná, bez textury, či zrcadla), rovnému povrchu určenému k procesu hodnocení. Velikost povrchu musí být maximálně 15,24cm široká, 20,32cm hluboká a 0,63 cm vysoká a plocha musí být ROVNÁ, NA STEJNÉ ÚROVNI a PEVNÁ. Jakákoliv přihláška nesplňující tuto podmínku bude diskvalifikována v době podání, či posuzování. Elektronické přihlášky – viz. podrobnosti v Nailapalooza pravidlech.

13. Hodnocení probíhá během soutěže.

14. 3D Nail Art bude posuzován na základě těchto kategorií: originalita, vizuální zájem, barva, prezentace, vyváženost, design, dimenze, celkový dojem, složitost, provedení, délka tipu a téma.

15. Jakýkoliv 3D Nail Art design který vyhraje, nebo už vyhrál, první místo v soutěži NAILPRO nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NAILPRO. Soutěžící mohou použít podobnou verzi umění, designu, či loga, které je chráněné autorskými právy, verze však nesmí být identická s originálem. Pokud umělecké dílo nesplňuje požadavky, rozhodčí stanoví mínusové body. Pracovníci NAILPRO soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NAILPRO soutěže bude držena v přísné tajnosti.

Kontakt
Olga Andělová
+420 605 98 98 62
info@nailproczech.com